Czym są białe certyfikaty

Czym jest Biały Certyfikat?

Już od ponad 11 lat w naszym kraju istnieje system świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Zmodernizowany przez Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. z późn. zmianami  mechanizm, pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej, skutkujących oszczędnością energii.

Z omawianego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Warunkiem otrzymania białych certyfikatów jest wykazanie oszczędności energii na poziomie minimum 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) = 116,3 MWh.

Biały Certyfikat, czyli Świadectwo Efektywności Energetycznej jest certyfikatem unijnym. Jest to forma dofinansowania, która występuje pod dwiema wyżej wymienionymi nazwami. Jest to dokument zaświadczający o ilości planowanej do zaoszczędzenia energii. Aby otrzymać Świadectwo Efektywności Energetycznej, należy wprowadzić w firmie modernizację, która zapewni większą efektywność pracy i zagospodarowania energii. Najczęściej warunkiem umożliwiającym uzyskanie Białego Świadectwa jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz energochłonnych źródeł światła na ich energooszczędne odpowiedniki, np. zmiana oświetlenia na LED-owe lub wymiana silników, pomp.

Co ważne, wniosek do URE należy zgłosić przed podpisaniem umowy z wykonawcą i rozpoczęciem modernizacji, ponieważ Białe Certyfikaty wydawane są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Do uzyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej niezbędne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, który należy dołączyć do składanego wniosku. Audyt powykonawczy sporządzany jest po zakończeniu modernizacji jako potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej. Z wykonania audytu powykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia, dla których planowana do uzyskania oszczędność energii finalnej w ciągu roku nie przekracza 100 toe (ton oleju ekwiwalentnego).

Jakie korzyści daje Biały Certyfikat?

Świadectwa efektywności energetycznej posiadają prawa majątkowe, co oznacza, że można je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Kupują je tak zwane podmioty zobowiązane, czyli firmy zobowiązane do corocznego przedstawiania Prezesowi URE określonej liczby białych certyfikatów przeznaczonych do umorzenia.

Oczywiście Biały Certyfikat pozwala na uzyskanie dofinansowania do modernizacji przedsiębiorstwa i poprawy efektywności energetycznej z funduszy europejskich. Forma finansowania modernizacji z środków unijnych posiada wiele zalet. Są to:

  • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszenie strat energii elektrycznej w przemyśle.

Dużą korzyścią pozyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej jest fakt, że może on być łączony z innymi środkami pomocy finansowej (pod warunkiem, że całość dofinansowania nie przekroczy maksymalnego progu pomocy). Jest on indywidualnie dobierany w zależności od rodzaju inwestycji.

Najpopularniejszymi predyspozycjami do uzyskania dofinansowania z tytułu Białego Certyfikatu są:

  • wymiana oświetlenia na energooszczędne odpowiedniki,
  • izolacja instalacji przemysłowych,
  • przebudowa lub remont budynku,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych.

Jeśli chcesz uzyskać Biały Certyfikat, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy prowadzącej działania w zakresie doradztwa energetycznego.